EN ZEVKLİ MATEMATİK
  Matematik ve Origami
 

Geometri soyut kavramlar içeren bir ders olduğu için, çocukların bu derste işledikleri konuları çabuk kavramaları ve akıllarında tutabilmeleri zordur. Origami yaparken çocuklar sürekli geometrik şekillerle karşılaşırlar. Bu onların şekiller arasındaki ilişkileri kavramalarına ve soyut kavramları görselleştirmeye yardımcı olur.

Çocuk için en önemli iş oyundur ve her fırsatı oyun oynamak için değerlendirir. Origami öğrenilmesi zorunlu bir dersten çok bir oyun olarak algılandığı için çocuklar açısından etkili bir eğitsel araçtır. Başarılı bir origami çalışması, geometri ve üç boyutlu düşünme yeteneğinin üst seviyede olmasını gerektirir.
Kağıt katlarken, doğal olarak bir çok geometrik şekil ve kavram ortaya çıkar. Bunlardan bazıları Kare, Dikdörtgen, Dik Üçgen, Köşegen, Orta Nokta, Kiriş, Alan, Yamuk, Orta Dikme, Pisagor Teoremi , Geometri ve Cebir ile ilgili kavramlardır.

Origaminin kağıt katlayarak şekiller oluşturma sanatı olması özelliğinden dolayı geometride şekillerin kavranmasında kullanılabilecek önemli bir yöntemdir. Özellikle katlanarak oluşturulan 3 boyutlu geometrik şekillerin her açıdan incelenebilir olmasından dolayı öğrencilerin şekli kavraması kolaylaşmaktadır. Ayrıca üç boyutlu cisimlerin de yine geometrik şekillerin birleşmesiyle ortaya çıktığı öğrencilerin gözleri önüne serilmektedir. Bu da geometrinin bir bütün olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu da yöntemin tümevarım yöntemi ile öğrencilerin basitten karmaşık şekle gidiş aşamasını zevkli ve kolay hale getirmektedir. Böylece öğrencilerin geometri fobisi yıkılmaktadır.

Öğrencilerin bu projeden kazanımları

  1. Öğrenciler anlatılan konuları görerek öğrendikleri için dersler daha kolay algılanmaktadır.
  2. Soyut kavramlar görselleştirildiği için akılda kalıcı olmasını sağlamaktadır.
  3. Geometrik şekillerle örüntü oluşturularak yeni şekiller elde edilebileceğini ispatlamaktadır.
  4. Geometrik şekiller arasındaki ilişkileri kavramalarına yardımcı olur.
  5. Kendi emekleri ile yaptıkları için derse katılımları daha etkin olur.
  6. Öğrencilerin ders içindeki bireysel katılımlarını arttırmaktadır.
  7. Çocukların psiko-motor  gelişimlerine katkı sağlamaktadır.
  8. El � göz koordinasyonunu ve dikkati arttırır.
 
 
  Bugün 4 ziyaretçi (6 klik) kişi burdaydı!